Banisol N

Banisol N

Art.Nr. 1334

    Aromatizēts, pH neitrāls mazgāšanas līdzeklis (pH – 7,0)  
Īpašības:
  • ļoti koncentrēts;
  • pH neitrāls;

Lietošanas pamācība:

  Piemērots pulētiem priekšmetiem un traukiem, flīzēm pirtī un baseinos, krāsotām virsmām, dakstiņiem, linolejam, gumijai un plastikām. 1 ēdamkarote 5 – 10 l ūdeni    

Piesardzības noteikumi:

Lietojiet piesardzības noteikumus, kas ir norādīti uz produkta etiķetes un drošības datu lapā. Nokļūstot acīs, tūlīt skalot atvērtas acis ar lielu daudzumu tīra ūdens vismaz 15 minūtes. Preparātu uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā dzestrā un no saules aizsargātā vietā. Sargāt no bērniem!     Glabāšanas noteikumi: Glabāt temperatūrā >0оС. Glabāšanas laiks ir min. 1 gads! Produktu uzglabāt un pārvadāt stāvot!  
UZMANĪBU! Nesajaukt ar citām ķimikālijām!