FlisenReiniger

FlisenReiniger

Art.Nr. 3902

Aromatizēts, pH neitrāls mazgāšanas līdzeklis (pH – 7,0)

Īpašības:

ļoti koncentrēts;

  • efektīvi attīra un apkopa

  • pH neitrāls;

Lietošanas pamācība:

Piemērots pulētiem priekšmetiem un traukiem, flīzēm pirtī un baseinos, krāsotām virsmām, dakstiņiem, linolejam, gumijai un plastikām. 20 – 50 ml – 10 l ūdeni.

Īpaši spēcīgus traipus apstrādāt ar preparātu SanitDush.

Piesardzības noteikumi:

Preparāts nesatur bīstamas vielas, bet ievērojiet piesardzības noteikumus, kas ir norādīti uz produkta etiķetes un drošības datu lapā. Nokļūstot acīs, tūlīt skalot atvērtas acis ar lielu daudzumu tīra ūdens vismaz 15 minūtes. Preparātu uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā dzestrā un no saules aizsargātā vietā. Sargāt no bērniem!

Glabāšanas noteikumi: Glabāt temperatūrā >0оС. Glabāšanas laiks ir min. 1 gads! Produktu uzglabāt un pārvadāt stāvot!

UZMANĪBU! Nesajaukt ar citām ķimikālijām!