SanitKalkEntherner

SanitKalkEntferner

Sanitāras telpu mazgāšanai un dezinfekcijai.

Īpašības:
  • ļoti efektīvs kaļķakmeņu un urīnakmeņu iznicināšanai;

  • Var apstrādāt arī nerūsējoša tērauda detaļās;

  • Ar dezinfekcijas iedarbību;

  • Nesatur formaldehīdus;

Lietošanas pamācība:

Ikdienas lietošana: atkarībā no piesārņošanas līmeņa, atšķaidīt 50-100ml uz 10L ūdeni. Dezinfekcijai 200-350ml uz 10L ūdeni. Virsmu apstrādāt ar preparātu un atstāt uz neilgu laiku (maks 1 stunda, bet neļaut pilnīgi izžūt). Ļoti liela piesārņojuma gadījumā preparātu var lietot neatšķaidītu. Rūpīgi aizskalot ar ūdens strūklu.

Uzmanību! Uz viegla sakausējuma priekšmetiem un anodējamajiem virsmām preparātu izmantot tikai pēc iepriekšējas pārbaudes nelielā iecirknī.

Piesārņošanas līmenis

Dozēšana uz 10 L ūdeni

Ļoti liels piesārņojums

Tīrā veidā

Dezinfekcija

200-350ml

Ikdienas tīrīšanai

50-100ml

Piesardzības noteikumi:

Lietojiet piesardzības noteikumus, kas ir norādīti uz produkta etiķetes un drošības datu lapā. Nokļūstot acīs, tūlīt skalot atvērtas acis ar lielu daudzumu tīra ūdens vismaz 15 minūtes. Preparātu uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā dzestrā un no saules aizsargātā vietā. Sargāt no bērniem!

Glabāšanas noteikumi: Glabāt temperatūrā >0оС. Glabāšanas laiks ir min. 1 gads! Produktu uzglabāt un pārvadāt stāvot!

UZMANĪBU! Nesajaukt ar citām ķimikālijām!